Proost!

Als projectleider wil ik bij deze graag een toast uitbrengen op iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen aan het Blackboard implementatietraject. Zo’n 8 maanden zijn we nu bezig, mijn mede-projectleider Erik en ik. Eerst in een klein groepje met het schrijven van het implementatieplan, daarna met een steeds bredere wordende groep van reviewers, projectmedewerkers uit diensten en faculteiten, een klankbordgroep, een stuurgroep en ook allerlei mensen die van buiten de UT hun steentje bijdragen aan onze ELO vernieuwing.
Hoe verder we komen, hoe meer ik met enige verbazing maar vooral met veel blijdschap kijk naar de manier waarop mensen in en rondom het project allemaal op hun manier bijdragen aan het eindresultaat; de invoering van Blackboard op onze universiteit.
Wat ik zie is hardwerkende projectmedewerkers die heel veel uren en energie steken in het werken aan de verschillende werkpakketten, maar al te vaak ook buiten de normale kantooruren. Sinds kort ook een groep pilot docenten die hun nek uitsteken door als eerste een poging te wagen met het geven van hun vak met een nieuwe ELO die voor een groot deel nog vorm moet krijgen en deze uitdaging met een kritisch oog en veel enthousiasme aangaan. Hun ervaringen zullen er hopelijk voor zorgen dat Blackboard voor de andere docenten op de juiste manier is ingericht. Een inspanning die ik het vermelden waard vind.
Leuk om te zien is de samenwerking die is ontstaan tussen medewerkers van de faculteiten en de diensten. Soms toch twee ‘werelden’ die wat ver uit elkaar liggen, maar nu samen aan het werk voor hetzelfde doel: Blackboard zo goed mogelijk optuigen voor ondersteuning van het UT onderwijs.
Ook erg belangrijk: de kritische noot van de klankbordgroep en de stuurgroep. Hier worden plannen en deelresultaten voorgelegd om na te gaan of deze geschikt zijn voor de verschillende gebruikersgroepen. Soms best lastig, al die verschillende meningen en wijzigingsvoorstellen. Maar juist daardoor heel waardevol!
En ‘last but not least’, de mensen van buitenaf, die geen direct belang hebben bij het realiseren van een goede ELO voor de UT, maar toch zeer bereid zijn hun tijd te steken in het delen van hun ervaring en expertise om ons te helpen.
Een toast dus, voor al jullie inzet, kritische inbreng, creativiteit, harde werk en enthousiasme tot nu toe.
Proost!

Advertenties

Broeden op Blackboard

Er is een heleboel activiteit binnen het Blackboard projectteam. Sinds de start van het project in oktober 2008 is er een toenemende activiteit te zien van vergaderen, schrijven, testen, workshops geven, ontwerpen in elkaar zetten en nog veel meer. Wie vloer 4 van de vrijhof betreedt waar de medewerkers van de onderwijskundige dienst hun kantoren hebben, zou haast denken dat we alleen nog maar met Blackboard bezig zijn. Ook op andere afdelingen waar ik binnenloop is Blackboard vaak het onderwerp van gesprek. Wat erg leuk is om te zien, is dat het project na enkele maanden van plannen maken, overleggen en antwoorden zoeken op allerlei vragen nu concrete resultaten beginnen op te leveren. Hier en daar worden allerlei ‘eieren uitgebroed’.

We hebben nu Blackboard op de UT. Weliswaar nog in pilot versie en voor een kleine groep beschikbaar, maar de nieuwe ELO is er.

Vorige week is een start gemaakt met de pilots, waarbij de docenten van alle 5 faculteiten die aan de pilots deelnemen een introductie workshop Blackboard hebben ontvangen en aan de slag zijn gegaan met het inrichten van hun Blackboard site.

Verder is er een advies opgesteld over het overzetten van materialen van TeleTOP naar Blackboard, dat aan de klankbordgroep is voorgelegd voor input vanuit faculteiten en andere geledingen binnen de UT.

Daarnaast wordt gewerkt aan inrichting van Blackboard voor de UT, de vorm die de ondersteuning voor gebruikers straks moet gaan krijgen, etcetera.

Tijd dus, voor communicatie naar de UT gemeenschap, via het UT nieuws en onze Blackboard informatiesite.

Beetje bij beetje begint het grootste ei dat moet worden gelegd, de live-gang van Blackboard met ingang van het nieuwe collegejaar, steeds meer vorm te krijgen. Op dat moment (september 2009) zullen alle vakken van het eerste kwartiel Blackboard als ELO gebruiken in plaats van ons oude, vertrouwde TeleTOP.

Nog een hoop werk te verzetten dus, het projectteam broedt nog even door!

SURF onderwijsdagen (3), verslag van Lisa

[met excuses voor de vertraging in de review en publicatie; Wytze] Ook ik ben op 13 en 14 maart november naar de SURF onderwijsdagen in Utrecht geweest. Zoals elk jaar weer een gezellige reunie met vakgenoten, met een verrassende keynote deze keer (zie ook het verslag van Koos). Het verhaal van Steven Downes was wat mij betreft boeiend en verfrissend. Graag had ik ook de andere kant van het verhaal gehoord van Paul Kirschner, wiens artikel in de keynote rechtstreeks werd aangevallen, maar deze bleef helaas uit.

Lees verder