Blackboard pilot University of Twente

Gister sprak ik Lisa Gommer. Zij liet me weten dat veel docenten ongerust zijn over de hoeveelheid werk die er op ze af gaat komen als ze van Teletop overgaan op Blackboard. Met name docenten die in het eerste kwartiel colleges gaan geven, hebben die zorg. De projectgroep houdt daar nadrukkelijk rekening mee en heeft verschillende scenario’s bedacht voor de ondersteuning van docenten bij het overzetten van vakken vanuit Teletop naar Blackboard. Ze komen er op neer dat er óf gekozen worden voor een geautomatiseerde conversie, óf dat er voldoende ondersteuning beschikbaar komt om die conversie handmatig te gaan doen. Lisa heeft een interview gegeven aan UT nieuws waarin ze dat nog eens heeft benadrukt. Op die manier hopen we wat ongerustheid te kunnen wegnemen bij docenten.
Ondertussen zijn ook de workshops Blackboard gehouden voor docenten die mee gaan doen aan de pilot (zie foto). Ik ben er dinsdag even binnengelopen en kreeg de indruk dat deze early adopters er wel vertrouwen in hadden. Wordt vervolgd.

Advertenties