Verslag doen van een conferentie

Conferenties worden tegenwoordig ‘live’ verslagen. Bijvoorbeeld via (verzamelingen van) weblogs. De “Conference on Information Technology” in Nashville wordt hier verslagen.
Over de SURF Onderwijsdagen schreven verschillende webloggers. Keith Russell maakte een zogenaamde Yahoo Pipe, die “alle” weblogs filtert op een aantal kernwoorden en vervolgens de berichten overneemt op één pagina (de pipe). Kijk maar.

Advertenties