Proost!

Als projectleider wil ik bij deze graag een toast uitbrengen op iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen aan het Blackboard implementatietraject. Zo’n 8 maanden zijn we nu bezig, mijn mede-projectleider Erik en ik. Eerst in een klein groepje met het schrijven van het implementatieplan, daarna met een steeds bredere wordende groep van reviewers, projectmedewerkers uit diensten en faculteiten, een klankbordgroep, een stuurgroep en ook allerlei mensen die van buiten de UT hun steentje bijdragen aan onze ELO vernieuwing.
Hoe verder we komen, hoe meer ik met enige verbazing maar vooral met veel blijdschap kijk naar de manier waarop mensen in en rondom het project allemaal op hun manier bijdragen aan het eindresultaat; de invoering van Blackboard op onze universiteit.
Wat ik zie is hardwerkende projectmedewerkers die heel veel uren en energie steken in het werken aan de verschillende werkpakketten, maar al te vaak ook buiten de normale kantooruren. Sinds kort ook een groep pilot docenten die hun nek uitsteken door als eerste een poging te wagen met het geven van hun vak met een nieuwe ELO die voor een groot deel nog vorm moet krijgen en deze uitdaging met een kritisch oog en veel enthousiasme aangaan. Hun ervaringen zullen er hopelijk voor zorgen dat Blackboard voor de andere docenten op de juiste manier is ingericht. Een inspanning die ik het vermelden waard vind.
Leuk om te zien is de samenwerking die is ontstaan tussen medewerkers van de faculteiten en de diensten. Soms toch twee ‘werelden’ die wat ver uit elkaar liggen, maar nu samen aan het werk voor hetzelfde doel: Blackboard zo goed mogelijk optuigen voor ondersteuning van het UT onderwijs.
Ook erg belangrijk: de kritische noot van de klankbordgroep en de stuurgroep. Hier worden plannen en deelresultaten voorgelegd om na te gaan of deze geschikt zijn voor de verschillende gebruikersgroepen. Soms best lastig, al die verschillende meningen en wijzigingsvoorstellen. Maar juist daardoor heel waardevol!
En ‘last but not least’, de mensen van buitenaf, die geen direct belang hebben bij het realiseren van een goede ELO voor de UT, maar toch zeer bereid zijn hun tijd te steken in het delen van hun ervaring en expertise om ons te helpen.
Een toast dus, voor al jullie inzet, kritische inbreng, creativiteit, harde werk en enthousiasme tot nu toe.
Proost!

Advertenties

Broeden op Blackboard

Er is een heleboel activiteit binnen het Blackboard projectteam. Sinds de start van het project in oktober 2008 is er een toenemende activiteit te zien van vergaderen, schrijven, testen, workshops geven, ontwerpen in elkaar zetten en nog veel meer. Wie vloer 4 van de vrijhof betreedt waar de medewerkers van de onderwijskundige dienst hun kantoren hebben, zou haast denken dat we alleen nog maar met Blackboard bezig zijn. Ook op andere afdelingen waar ik binnenloop is Blackboard vaak het onderwerp van gesprek. Wat erg leuk is om te zien, is dat het project na enkele maanden van plannen maken, overleggen en antwoorden zoeken op allerlei vragen nu concrete resultaten beginnen op te leveren. Hier en daar worden allerlei ‘eieren uitgebroed’.

We hebben nu Blackboard op de UT. Weliswaar nog in pilot versie en voor een kleine groep beschikbaar, maar de nieuwe ELO is er.

Vorige week is een start gemaakt met de pilots, waarbij de docenten van alle 5 faculteiten die aan de pilots deelnemen een introductie workshop Blackboard hebben ontvangen en aan de slag zijn gegaan met het inrichten van hun Blackboard site.

Verder is er een advies opgesteld over het overzetten van materialen van TeleTOP naar Blackboard, dat aan de klankbordgroep is voorgelegd voor input vanuit faculteiten en andere geledingen binnen de UT.

Daarnaast wordt gewerkt aan inrichting van Blackboard voor de UT, de vorm die de ondersteuning voor gebruikers straks moet gaan krijgen, etcetera.

Tijd dus, voor communicatie naar de UT gemeenschap, via het UT nieuws en onze Blackboard informatiesite.

Beetje bij beetje begint het grootste ei dat moet worden gelegd, de live-gang van Blackboard met ingang van het nieuwe collegejaar, steeds meer vorm te krijgen. Op dat moment (september 2009) zullen alle vakken van het eerste kwartiel Blackboard als ELO gebruiken in plaats van ons oude, vertrouwde TeleTOP.

Nog een hoop werk te verzetten dus, het projectteam broedt nog even door!

Blackboard op de UT: laatste nieuws

We beginnen in het Blackboard project de druk te voelen. Het nieuwe collegejaar komt eraan, en dan moeten de vakomgevingen en ondersteuning daarvoor klaar staan! Er gebeurt dus nu een hoop in het Blackboard project. Even wat losse flitsen:

– De eerste pilots met vakken en studenten gaan van start! Er zijn nu 8 pilotvakken aangemeld, maximaal is er plek voor 10 vakken. We zorgen daarbij voor een goede spreiding over de UT (n.b. aanmelden voor pilots is niet meer mogelijk).
– Op 15 januari is de eerste workshop voor docenten die aan de pilots meedoen, er is er nog workshop gepland op 21 januari. Naast het voorbereiden van deze workshops wordt gewerkt aan andere ondersteuningsmaterialen voor studenten en docenten: handleidingen, quick reference card, en helpdeskondersteuning worden in de lucht gezet.
– Voor pilots heb je uiteraard een server nodig. Het goede nieuws: Deze Blackboard (test)server draait, is getest, en er zijn geen onoverkomelijke problemen gevonden!
– Er zijn interviews gepland met de Open Universiteit om van daar de tips en trucs voor het overzetten van gegevens van andere leeromgevingen naar Blackboard mee te nemen.
– Tijdens de onderwijsmiddag van de faculteit Management en Bestuur op 9 februari is iemand van het projectteam aanwezig om een introductiepresentatie Blackboard te geven.

TeleTOP op zwart, Bb op ??

Inmiddels zijn geruchten geen geruchten meer. Iedereen mag weten dat de UT heeft gekozen voor de nieuwe elektronische leeromgeving Blackboard. TeleTOP is over een jaar niet meer, behalve als archief voor de ‘oude’ vakkensites. Een belangrijke reden voor de overgang is dat met Blackboard betere integratiemogelijkheden zijn met andere onderwijssystemen. Een voorbeeld is dat vakkensites op basis van een vakinformatiesysteem automatisch aangemaakt kunnen worden, vakinformatie direct op de juiste plek in de vaksite geplaatst wordt en dat studenten bij inschrijving in een vak automatisch ingeschreven worden voor een tentamen. Voor de student moet het onderwijs meer een geheel gaan vormen..
Per volgend studiejaar zullen alle vakken overgaan naar Blackboard. Het lijkt vrij simpel, maar het is nog een vrij omvangrijk project. We gaan namelijk niet zomaar over. Technisch moet eerst alles op orde zijn. En er vindt ook nog een soort proeve van bekwaamheid plaats. Pilots bij alle faculteiten moeten uitwijzen of er nog kinderziektes zijn waar aan gewerkt moet worden. Bovendien is feedback van gebruikers nodig om de inrichting van het systeem te optimaliseren. Er zijn namelijk mogelijkheden om functionaliteiten in en uit te schakelen (o.a. via building blocks). Docenten moeten ondersteund worden bij de voorbereiding en tijdens de pilots. Na een definitieve GO moeten alle andere UTdocenten de gelegenheid hebben om zich in te werken in Blackboard. Bovendien zullen docenten schrikken als ze volgend jaar geconfronteerd worden met lege vakkensites. Dat lijkt niet wenselijk en daar moeten we dus iets aan doen. Kan de inhoud via een geprogrammeerd script automatisch overgezet worden? Wie het nu al weet mag het zeggen. Dit geldt ook voor de titel van deze blog. Wie nog een goede titel of wellicht een goed motto weet voor de overgang van TeleTOP naar Blackboard mag reageren. Ik daag je uit!
 

 

 

UT gaat Blackboard onderzoeken

Na een demonstratie en uitleg over Blackboard bij de TU Delft, heeft de UT besloten om nader onderzoek te doen naar Blackboard, als mogelijke nieuwe Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit zou zeker net zo’n goed alternatief kunnen zijn als MS SharePoint. Voor de zomer wil het CvB een besluit nemen, en weten we wat de UT-gemeenschap in de toekomst als ELO gaat gebruiken. Er is een discussieforum waar je je opmerkingen, vragen en feedback kwijt kunt. Je kunt je ook aanmelden voor een informatiebijeenkomst over Blackboard, op 27 mei aanstaande.

Meer over Sharepoint

Het vorige bericht op dit weblog is niet onopgemerkt gebleven. UReka heeft vragen gesteld in de Universiteitsraad. Zie het bericht. Livre heeft ons bericht opgepikt. En via email wordt er ook nog fiks gediscussieerd, maar ja, dat kan ik hier niet plaatsen.

En op de nieuwsgroep-thread is het ook niet stil geweest.Na een dringend verzoek van Willempie en MaartenK, hebben teamleden Wytze en Eelco (dit betreft links naar een UT nieuwsgroep die alleen voor UT-medewerkers en -studenten toegankelijk is) hun eigen visie gegeven op de aanstaande keuze.

Wat vindt jij? Reageren alhier is mogelijk, bij UReka, bij Livre, of op de nieuwsgroep (voorkeursoptie).

Studenten maken zich zorgen over de ELO

Afgelopen vrijdag is er aan Kees van Ast (CvB-lid van de Universiteit Twente) een open brief aangeboden, waarin een aantal serieuze zorgen worden geuit omtrent een mogelijke keuze voor MS Sharepoint als basis voor een nieuwe Electronische Leeromgeving voor de Universiteit Twente. Deze open brief is aangeboden namens alle studieverenigingen (dus namens alle studenten!) en Student Net Twente (SNT). Helaas is deze brief niet te vinden op de websites van Inter-Actief of SNT, of andere studieverenigingen.

Dus, vandaar hier te verkrijgen: Open brief over ELO aan de UT, aangeboden aan Kees van Ast.