Als er één schaap over de dam is…

Maar een klein bericht. Maar nu is het afwachten wie er volgt in Nederland.
Zie dit persbericht, getiteld Open Universiteit kiest voor Google – Open Universiteit Nederland:

De Open Universiteit Nederland gaat als eerste Nederlandse instelling voor hoger onderwijs in samenwerking met Google al haar 22.000 studenten studiemailvoorzieningen aanbieden. Uit strategisch oogpunt kiest de Open Universiteit ervoor deze mailfaciliteiten niet zelf te ontwikkelen en te beheren maar gebruik te maken van de innovatiekracht van een ervaren externe partner.

Advertenties

Korte video over Google docs

Bekijk en beluister deze video en je weet wat Google docs kan en doet. Probeer dat maar eens in SURFgroepen!