TeleTOP op zwart, Bb op ??

Inmiddels zijn geruchten geen geruchten meer. Iedereen mag weten dat de UT heeft gekozen voor de nieuwe elektronische leeromgeving Blackboard. TeleTOP is over een jaar niet meer, behalve als archief voor de ‘oude’ vakkensites. Een belangrijke reden voor de overgang is dat met Blackboard betere integratiemogelijkheden zijn met andere onderwijssystemen. Een voorbeeld is dat vakkensites op basis van een vakinformatiesysteem automatisch aangemaakt kunnen worden, vakinformatie direct op de juiste plek in de vaksite geplaatst wordt en dat studenten bij inschrijving in een vak automatisch ingeschreven worden voor een tentamen. Voor de student moet het onderwijs meer een geheel gaan vormen..
Per volgend studiejaar zullen alle vakken overgaan naar Blackboard. Het lijkt vrij simpel, maar het is nog een vrij omvangrijk project. We gaan namelijk niet zomaar over. Technisch moet eerst alles op orde zijn. En er vindt ook nog een soort proeve van bekwaamheid plaats. Pilots bij alle faculteiten moeten uitwijzen of er nog kinderziektes zijn waar aan gewerkt moet worden. Bovendien is feedback van gebruikers nodig om de inrichting van het systeem te optimaliseren. Er zijn namelijk mogelijkheden om functionaliteiten in en uit te schakelen (o.a. via building blocks). Docenten moeten ondersteund worden bij de voorbereiding en tijdens de pilots. Na een definitieve GO moeten alle andere UTdocenten de gelegenheid hebben om zich in te werken in Blackboard. Bovendien zullen docenten schrikken als ze volgend jaar geconfronteerd worden met lege vakkensites. Dat lijkt niet wenselijk en daar moeten we dus iets aan doen. Kan de inhoud via een geprogrammeerd script automatisch overgezet worden? Wie het nu al weet mag het zeggen. Dit geldt ook voor de titel van deze blog. Wie nog een goede titel of wellicht een goed motto weet voor de overgang van TeleTOP naar Blackboard mag reageren. Ik daag je uit!
 

 

 

Advertenties

UReka Discussie-avond 28 november : innovatie in het onderwijs

Hoi!
Universiteitsraadspartij UReka maakt zich graag hard voor verbetering van het onderwijs, en vindt dat hier open over gediscussieerd moet kunnen worden. We organiseren daarom binnenkort een discussieavond over “E-learning en ICT- innovatie in het onderwijs”.
We hebben al diverse stakeholders uit alle geledingen (docenten, ondersteuning, bestuurders) van de universiteit bereid gevonden om hier acte de presence te geven, en bij deze wil ik ook jullie van harte uitnodigen!

Datum: 28 november
Plaats: Societeit Asterion (onderste verdieping Pakkerij, centrum Enschede)
Tijdstip: 20.00

Vragen zijn altijd welkom!: pieter@ureka.utwente.nl

Groet,
Pieter Vernooij

Voorzitter Commissie Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken
Universiteitsraad UT
Fractie UReka