Voorbeeld voor onze nieuwe website: IOWO

IOWO (van de Radboud Universiteit) heeft een ‘mooie’ website. Ze hebben een sectie met zelfstudiemateriaal over ICT en onderwijs. Zie IOWO – ICTO-zelfstudiemateriaal

Voor verschillende opdrachtgevers ontwikkelde IOWO zelfstudiemateriaal voor docenten over ICT in hoger onderwijs. Een deel van dit materiaal is voor iedereen toegankelijk. IOWO gebruikt het in zijn trainingen en advieswerk, veelal in een context-op-maat.

Advertenties