Twee (in plaats van drie) nieuwe themaminors

Met ingang van het opleidingsjaar 2008-2009 zal de UT twee drie nieuwe themaminors aan het totaalaanbod toevoegen:

  • Creative Technology (EWI)
  • Dutch Studies (MB)
  • Education in Developing Countries (MB)

Onder voorbehoud van nog komende wijzigingen komt het minoraanbod van de UT daarmee op  37 38 minors.

Update 27-02-2008: na een eerdere aankondiging heeft de nieuwe themaminor Creative Technology zich toch weer teruggetrokken, althans voor het opleidingsjaar 2008-2009.

Beide Alle drie de nieuwe minors zullen in het Engels worden aangeboden, waarmee het totaalpakket aan minors die ook of uitsluitend in het Engels gevolgd kunnen worden, op tien elf stuks gebracht wordt. Dit Engelstalige aanbod is belangrijk voor (bijvoorbeeld) buitenlandse studenten in de Engelstalige bacheloropleiding European Studies.

Meer informatie over minors op: www.utwente.nl/major-minor.

Advertenties

Nieuwe minors lopen probleemloos

Rond 1 november 2007, toen het lopende opleidingsjaar ongeveer twee maanden gevorderd was, zijn de drie nieuwe themaminors van de Universiteit Twente gevraagd naar hun eerste bevindingen.

Alle drie de minors (Cultural Literacy, Medische & Sportfysiologie en Professionele Communicatie) melden enthousiaste studenten en docenten, alsmede een vlot organisatorisch verloop.

Raadpleeg voor meer nieuws over minors regelmatig de Major-minorwebsite: www.utwente.nl/major-minor.