TU Delft in bestuur OCW Consortium

Het OCW Consortium is het wereldwijde samenwerkingsverband van universiteiten, die open courseware beschikbaar stellen. TU Delft loopt in Nederland voorop op dit gebied. Heden is Anka Mulder van de TU Delft gekozen in het bestuur van het OCW Consortium, zo meldt Willem van Valkenburg vanuit China.

Wanneer gaat de UT zich aansluiten bij dit initiatief?

Advertenties

Creative Commons: wat is het?

Kennen jullie Creative Commons? Dit is een methode om intellectuele materialen te publiceren met een licentie, die het toestaat dat anderen jouw materialen legaal mogen (her)gebruiken (dus iets wezenlijk anders dan “all rights reserved”). Er zijn verschillende typen licenties. Meer informatie op www.creativecommons.nl.
Creative Commons is tevens een wereldwijde beweging, met een aantal ‘zuster-bewegingen’. Eén daarvan is ccLearn, gericht op het onderwijs. ccLearn werd gepresenteerd tijdens de één-na-laatste Sakai conferentie (Amsterdam, juni 2007). Recent las ik dat ccLearn gaat samenwerken met Google. Ze werken aan een zogenoemde “Web-scale open education search”. Zie hier:

Open Education Search — ccLearn

Institutions have done amazing work creating and publishing OERs on the web, but the infrastructure to fully realize the value of these investments is still at the Web 1.0 level. Web-scale open education search is a component of taking the OER ecosystem to the next level, as well as a driver for interoperability and standards across OER implementations. (..) the goal is to increase the visibility and traffic to all specialized OER repositories. (..) Our belief is that web-scale search will enable a quantum leap in the awareness and utilization of OER by directing interested users to existing sites more successfully.