Weblog in Nijmegen: mooi!

Terwijl UT Nieuws een artikel maakt (vorige week werd Koos geïnterviewd; maar het artikel heb ik nog niet gezien!) over weblogs, is men op de Radboud Universiteit reeds een stapje verder. Daar is namelijk www.voxlog.nl te bezoeken. Dit is de website van het universiteitsblad aldaar, in de vorm van een weblog. Dit blad heeft de omslag naar de nieuwe wereld al gemaakt, en heeft als primaire kanaal het weblog gepositioneerd (als ik het goed zie). Terwijl ons UT Nieuws zich nog primair richt op het elke week volschrijven van een papieren editie.

Ik hou meer van het model van Nijmegen. Hulde!!!

Advertenties

Vervolg: waarom bloggen?

Dinsdag aanstaande (27 nov 2007)  Maandag 17 december hebben we een vervolgsessie, waarin we ondere andere het onderwerp “waarom bloggen?” zullen behandelen. Ik begin hier met één reden, en in de reacties zullen onze collega’s andere redenen op gaan noemen (hoop ik).

  1. Reden 1: omdat je het moet opschrijven, zorgt het voor ordening je eigen gedachten en ervaringen.
  2. Reden 2 … die volgt dus hieronder.

TU Delft: evaluatie van wiki in het onderwijs

Via het weblog van onze TU Delft collega, Willem van Valkenburg, werd ik attent gemaakt op een weblog van een docent aan de TUD, Thieme Hennis. In dit Engelstalige weblog reflecteert deze docent op het gebruik van een wiki in één van zijn vakken.
Klik door naar SILENT BLOG: Wiki in classroom.. Experiences and tips:

We are convinced that using a Wiki is a great experience in learning environments (and beyond). We hope that we inspire more staff and student at TU Delft to join this next phase in experimenting with new ways of interactive information sharing towards innovative knowledge generation!

Gematigd enthousiasme van collega’s

Vandaag hebben we toch een doel(tje) bereikt: enkele collega’s willen verder geïnstrueerd worden in het gebruik van WordPress. Dus Koos en ik gaan een extra sessie organiseren, waarin we enkele collega’s lid zullen maken van dit weblog. Hierbij de gebruikte presentatie (openbaar op Slideshare):

Verslag doen van een conferentie

Conferenties worden tegenwoordig ‘live’ verslagen. Bijvoorbeeld via (verzamelingen van) weblogs. De “Conference on Information Technology” in Nashville wordt hier verslagen.
Over de SURF Onderwijsdagen schreven verschillende webloggers. Keith Russell maakte een zogenaamde Yahoo Pipe, die “alle” weblogs filtert op een aantal kernwoorden en vervolgens de berichten overneemt op één pagina (de pipe). Kijk maar.

Bloggen in België

Het Onderwijsvernieuwing & OnderwijsServiceCentrum (OSC) is het expertisecentrum van de Vrije Universiteit Brussel voor onderwijsvernieuwing en aanwending van ICT. Het OSC ondersteunt de realisering van competentiegericht en flexibel onderwijs via een breed scala van activiteiten. Men onderhoudt hier een weblog.
Een mooi lichtvoetig voorbeeld van collega’s die interessante zaken met elkaar delen en voor ons ook beschikbaar maken. Het gaat over ICT, het gaat over onderwijs, er wordt verwezen naar interessante (interne en externe) bronnen, dus het is interessant voor ons.