Tip van Martin B(eusekamp)

“Waarschijnlijk ten overvloede wijs ik jullie voor alle zekerheid toch even op de website “Platform studiesucces in de bachelorfase” van de VSNU: http://studiesucces.vsnu.nl/ met veel good practices.”

Advertenties

Blackboard blogs en aanverwanten

In Nijmegen (Radboud Universiteit) houden de blackboard beheerders een weblog bij, met wetenswaardigheden. Er is daar ook een Edublogs pilot. Bij de TU Delft is er een één-mans initiatief van Willem van Valkenburg, onder mooie naam http://www.e-learn.nl. En in Leiden is er een weblog van Patrick Klaassen, en een ‘verstorven’ gezamenlijk ICTO weblog, waar het laatste bericht van 2 juli 2007 is.