TU Delft in bestuur OCW Consortium

Het OCW Consortium is het wereldwijde samenwerkingsverband van universiteiten, die open courseware beschikbaar stellen. TU Delft loopt in Nederland voorop op dit gebied. Heden is Anka Mulder van de TU Delft gekozen in het bestuur van het OCW Consortium, zo meldt Willem van Valkenburg vanuit China.

Wanneer gaat de UT zich aansluiten bij dit initiatief?

Advertenties

TU Delft: evaluatie van wiki in het onderwijs

Via het weblog van onze TU Delft collega, Willem van Valkenburg, werd ik attent gemaakt op een weblog van een docent aan de TUD, Thieme Hennis. In dit Engelstalige weblog reflecteert deze docent op het gebruik van een wiki in één van zijn vakken.
Klik door naar SILENT BLOG: Wiki in classroom.. Experiences and tips:

We are convinced that using a Wiki is a great experience in learning environments (and beyond). We hope that we inspire more staff and student at TU Delft to join this next phase in experimenting with new ways of interactive information sharing towards innovative knowledge generation!

Open leren op de TU Delft

Een interessant weblog is die van TU Delft collega Willem van Valkenburg (dank voor je reactie op een eerder bericht op dit weblog!).
Vandaag plaatst Willem een vooraankondiging over de OpenCourseware website, die morgen (16 oktober 2007) officieel zal worden gelanceerd. Zie E-learn Weblog van Willem van Valkenburg – TU Delft OpenCourseWare:

“Officially starting tomorrow Delft University of Technology launches it’s OpenCourseWare website, but almost everything is set and already accessible right now. We have 10 courses available from three master programmes.”

Voor meer informatie, kijk eens op de OpenCourseware website zelf. En weten wat OCW nu precies is? Lees de definitie van OCW, OpenCourseware dus, bij Wikipedia.