Proost!

Als projectleider wil ik bij deze graag een toast uitbrengen op iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen aan het Blackboard implementatietraject. Zo’n 8 maanden zijn we nu bezig, mijn mede-projectleider Erik en ik. Eerst in een klein groepje met het schrijven van het implementatieplan, daarna met een steeds bredere wordende groep van reviewers, projectmedewerkers uit diensten en faculteiten, een klankbordgroep, een stuurgroep en ook allerlei mensen die van buiten de UT hun steentje bijdragen aan onze ELO vernieuwing.
Hoe verder we komen, hoe meer ik met enige verbazing maar vooral met veel blijdschap kijk naar de manier waarop mensen in en rondom het project allemaal op hun manier bijdragen aan het eindresultaat; de invoering van Blackboard op onze universiteit.
Wat ik zie is hardwerkende projectmedewerkers die heel veel uren en energie steken in het werken aan de verschillende werkpakketten, maar al te vaak ook buiten de normale kantooruren. Sinds kort ook een groep pilot docenten die hun nek uitsteken door als eerste een poging te wagen met het geven van hun vak met een nieuwe ELO die voor een groot deel nog vorm moet krijgen en deze uitdaging met een kritisch oog en veel enthousiasme aangaan. Hun ervaringen zullen er hopelijk voor zorgen dat Blackboard voor de andere docenten op de juiste manier is ingericht. Een inspanning die ik het vermelden waard vind.
Leuk om te zien is de samenwerking die is ontstaan tussen medewerkers van de faculteiten en de diensten. Soms toch twee ‘werelden’ die wat ver uit elkaar liggen, maar nu samen aan het werk voor hetzelfde doel: Blackboard zo goed mogelijk optuigen voor ondersteuning van het UT onderwijs.
Ook erg belangrijk: de kritische noot van de klankbordgroep en de stuurgroep. Hier worden plannen en deelresultaten voorgelegd om na te gaan of deze geschikt zijn voor de verschillende gebruikersgroepen. Soms best lastig, al die verschillende meningen en wijzigingsvoorstellen. Maar juist daardoor heel waardevol!
En ‘last but not least’, de mensen van buitenaf, die geen direct belang hebben bij het realiseren van een goede ELO voor de UT, maar toch zeer bereid zijn hun tijd te steken in het delen van hun ervaring en expertise om ons te helpen.
Een toast dus, voor al jullie inzet, kritische inbreng, creativiteit, harde werk en enthousiasme tot nu toe.
Proost!

Advertenties

Broeden op Blackboard

Er is een heleboel activiteit binnen het Blackboard projectteam. Sinds de start van het project in oktober 2008 is er een toenemende activiteit te zien van vergaderen, schrijven, testen, workshops geven, ontwerpen in elkaar zetten en nog veel meer. Wie vloer 4 van de vrijhof betreedt waar de medewerkers van de onderwijskundige dienst hun kantoren hebben, zou haast denken dat we alleen nog maar met Blackboard bezig zijn. Ook op andere afdelingen waar ik binnenloop is Blackboard vaak het onderwerp van gesprek. Wat erg leuk is om te zien, is dat het project na enkele maanden van plannen maken, overleggen en antwoorden zoeken op allerlei vragen nu concrete resultaten beginnen op te leveren. Hier en daar worden allerlei ‘eieren uitgebroed’.

We hebben nu Blackboard op de UT. Weliswaar nog in pilot versie en voor een kleine groep beschikbaar, maar de nieuwe ELO is er.

Vorige week is een start gemaakt met de pilots, waarbij de docenten van alle 5 faculteiten die aan de pilots deelnemen een introductie workshop Blackboard hebben ontvangen en aan de slag zijn gegaan met het inrichten van hun Blackboard site.

Verder is er een advies opgesteld over het overzetten van materialen van TeleTOP naar Blackboard, dat aan de klankbordgroep is voorgelegd voor input vanuit faculteiten en andere geledingen binnen de UT.

Daarnaast wordt gewerkt aan inrichting van Blackboard voor de UT, de vorm die de ondersteuning voor gebruikers straks moet gaan krijgen, etcetera.

Tijd dus, voor communicatie naar de UT gemeenschap, via het UT nieuws en onze Blackboard informatiesite.

Beetje bij beetje begint het grootste ei dat moet worden gelegd, de live-gang van Blackboard met ingang van het nieuwe collegejaar, steeds meer vorm te krijgen. Op dat moment (september 2009) zullen alle vakken van het eerste kwartiel Blackboard als ELO gebruiken in plaats van ons oude, vertrouwde TeleTOP.

Nog een hoop werk te verzetten dus, het projectteam broedt nog even door!

UT gaat Blackboard onderzoeken

Na een demonstratie en uitleg over Blackboard bij de TU Delft, heeft de UT besloten om nader onderzoek te doen naar Blackboard, als mogelijke nieuwe Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit zou zeker net zo’n goed alternatief kunnen zijn als MS SharePoint. Voor de zomer wil het CvB een besluit nemen, en weten we wat de UT-gemeenschap in de toekomst als ELO gaat gebruiken. Er is een discussieforum waar je je opmerkingen, vragen en feedback kwijt kunt. Je kunt je ook aanmelden voor een informatiebijeenkomst over Blackboard, op 27 mei aanstaande.

Docenten middelbare school op de UT

Morgen, 2 april, komen er docenten uit het middelbaar onderwijs naar de UT. Onze docenten geven (als “vervangers”) les op de middelbare scholen. Wat een leuk initiatief! Zie het bericht Uitwisselingsconferentie docenten middelbare school en UT

Een kleine dertig middelbare-schooldocenten komen woensdag 2 en donderdag 3 april naar de Universiteit Twente voor een lerarenconferentie. Ze wisselen aan de UT kennis en ervaring uit over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in de techniek. Tijdens de lesuren van de leraren geven UT-docenten gastcolleges aan de leerlingen op de middelbare school.

Studenten maken zich zorgen over de ELO

Afgelopen vrijdag is er aan Kees van Ast (CvB-lid van de Universiteit Twente) een open brief aangeboden, waarin een aantal serieuze zorgen worden geuit omtrent een mogelijke keuze voor MS Sharepoint als basis voor een nieuwe Electronische Leeromgeving voor de Universiteit Twente. Deze open brief is aangeboden namens alle studieverenigingen (dus namens alle studenten!) en Student Net Twente (SNT). Helaas is deze brief niet te vinden op de websites van Inter-Actief of SNT, of andere studieverenigingen.

Dus, vandaar hier te verkrijgen: Open brief over ELO aan de UT, aangeboden aan Kees van Ast.

Stem op/over Route14

Het strategisch beraad heeft gesproken over de toekomst van de Universiteit Twente (en dat is ook vastgelegd). Op de website van Route14 staat een aantal stellingen, waar nog niet zo veel op gestemd is. Bijvoorbeeld “De UT moet een voorloper zijn in het gebruik van nieuwe technologie in al het onderwijs” Ik heb JA gestemd. Stem zelf (of heeft dit geen zin meer?).

Onze toekomstige ELO?

De eindrapporten van de Quickscan SharePoint zijn inmiddels opgeleverd. En ze zijn ook online beschikbaar voor iedereen. Ga naar www.utwente.nl/elo voor de rapporten. Er is een eindrapport beschikbaar (met daarin een Engelse samenvatting), en drie deelrapporten met meer details. Financiële details zijn te vinden in het Eindrapport, samen met de samenvattingen van de andere drie aspecten. Meer details over drie aspecten zijn te vinden in de deelrapporten: over Community, over Techniek en Onderwijskundige en functionele aspecten.

Hoe gaat het verder?
De rapporten zullen zowel in de Universitaire Commissie Bedrijfsvoering (UCB) als in de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) worden besproken in de komende weken. Daarna zal het traject van besluitvorming zijn beslag gaan krijgen. Naar verwachting is dat in april 2008.

Wat vind jij?
Reageren mag. Doe dat hier op het weblog, of in de nieuwsgroep utwente.misc (ook via een webinterface te bereiken).