0

Leestip: Pontydysgy

Graham Attwell is een onderzoeker uit Wales, wiens weblog ik regelmatig en met veel interesse lees. Attwell is verbonden aan Pontydysgu, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Wales. Pontydysgu is partner (geweest) bij veel onderzoeksprojecten in Europa. Attwell schrijft veel, maar altijd zijn zijn analyses of meningen grondig gedocumenteerd, en tevens leesbaar (in het Engels, dat wel). Neem daarom eens een kijkje op  Pontydysgu – Bridge to Learning – Educational Research, en voeg de RSS feed toe aan je RSS lezer. Een recent bericht van Attwell heeft als titel “Informal learning and why the training model does not work”. Lees maar eens:

Essentially present models of training needs analysis, based on a ’standardised industrial paradigm’ and a schooling model seek to measure a deficit between what skills and knowledge industry needs and what skills and knowledge learners possess. We have various tools for doing this – most based on bringing experts together to work out the partner needs for identified occupational profiles. Once we have identified teh profiles we can design courses to match those profiles.

This process has a number of flaws – flaws which are becoming ever more apparent in a period of rapid technological change.

0

Zoekt de UT de aansluiting?

Eergisteren las ik een interessant persbericht, waarin Berkeley het Matterhorn initiatief aankondigde. Dit project wordt financieel ondersteund door de Mellon Foundation en Hewlett Foundation. Men wil in dit project gezamenlijk werken aan het beter gebruik van video in het hoger onderwijs. Alle software wordt als open source beschikbaar gesteld aan iedereen die het wil gebruiken. Ik was aangenaam verrast dat ook Europese universiteiten hier bij betrokken zijn! Ik ben benieuwd of de Universiteit Twente ook wil aanhaken. Want waarom het wiel zelf uitvinden?
Lees meer over Opencast:

Opencast is an initiative driven by higher education institutions to empower…
>> institutions to make informed choices about capture, processing, and distribution infrastructure for audio/video.
>> faculty to teach courses and share knowledge with their students and learners worldwide without technology getting in the way.
>> students to access and shape media into a more meaningful tool for learning.
>> everyone to easily find and engage with educational video, audio, and other rich media from instructors and institutions around the world.

0

Proost!

Als projectleider wil ik bij deze graag een toast uitbrengen op iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen aan het Blackboard implementatietraject. Zo’n 8 maanden zijn we nu bezig, mijn mede-projectleider Erik en ik. Eerst in een klein groepje met het schrijven van het implementatieplan, daarna met een steeds bredere wordende groep van reviewers, projectmedewerkers uit diensten en faculteiten, een klankbordgroep, een stuurgroep en ook allerlei mensen die van buiten de UT hun steentje bijdragen aan onze ELO vernieuwing.
Hoe verder we komen, hoe meer ik met enige verbazing maar vooral met veel blijdschap kijk naar de manier waarop mensen in en rondom het project allemaal op hun manier bijdragen aan het eindresultaat; de invoering van Blackboard op onze universiteit.
Wat ik zie is hardwerkende projectmedewerkers die heel veel uren en energie steken in het werken aan de verschillende werkpakketten, maar al te vaak ook buiten de normale kantooruren. Sinds kort ook een groep pilot docenten die hun nek uitsteken door als eerste een poging te wagen met het geven van hun vak met een nieuwe ELO die voor een groot deel nog vorm moet krijgen en deze uitdaging met een kritisch oog en veel enthousiasme aangaan. Hun ervaringen zullen er hopelijk voor zorgen dat Blackboard voor de andere docenten op de juiste manier is ingericht. Een inspanning die ik het vermelden waard vind.
Leuk om te zien is de samenwerking die is ontstaan tussen medewerkers van de faculteiten en de diensten. Soms toch twee ‘werelden’ die wat ver uit elkaar liggen, maar nu samen aan het werk voor hetzelfde doel: Blackboard zo goed mogelijk optuigen voor ondersteuning van het UT onderwijs.
Ook erg belangrijk: de kritische noot van de klankbordgroep en de stuurgroep. Hier worden plannen en deelresultaten voorgelegd om na te gaan of deze geschikt zijn voor de verschillende gebruikersgroepen. Soms best lastig, al die verschillende meningen en wijzigingsvoorstellen. Maar juist daardoor heel waardevol!
En ‘last but not least’, de mensen van buitenaf, die geen direct belang hebben bij het realiseren van een goede ELO voor de UT, maar toch zeer bereid zijn hun tijd te steken in het delen van hun ervaring en expertise om ons te helpen.
Een toast dus, voor al jullie inzet, kritische inbreng, creativiteit, harde werk en enthousiasme tot nu toe.
Proost!

0

Blackboard pilot University of Twente

Gister sprak ik Lisa Gommer. Zij liet me weten dat veel docenten ongerust zijn over de hoeveelheid werk die er op ze af gaat komen als ze van Teletop overgaan op Blackboard. Met name docenten die in het eerste kwartiel colleges gaan geven, hebben die zorg. De projectgroep houdt daar nadrukkelijk rekening mee en heeft verschillende scenario’s bedacht voor de ondersteuning van docenten bij het overzetten van vakken vanuit Teletop naar Blackboard. Ze komen er op neer dat er óf gekozen worden voor een geautomatiseerde conversie, óf dat er voldoende ondersteuning beschikbaar komt om die conversie handmatig te gaan doen. Lisa heeft een interview gegeven aan UT nieuws waarin ze dat nog eens heeft benadrukt. Op die manier hopen we wat ongerustheid te kunnen wegnemen bij docenten.
Ondertussen zijn ook de workshops Blackboard gehouden voor docenten die mee gaan doen aan de pilot (zie foto). Ik ben er dinsdag even binnengelopen en kreeg de indruk dat deze early adopters er wel vertrouwen in hadden. Wordt vervolgd.

2

Broeden op Blackboard

Er is een heleboel activiteit binnen het Blackboard projectteam. Sinds de start van het project in oktober 2008 is er een toenemende activiteit te zien van vergaderen, schrijven, testen, workshops geven, ontwerpen in elkaar zetten en nog veel meer. Wie vloer 4 van de vrijhof betreedt waar de medewerkers van de onderwijskundige dienst hun kantoren hebben, zou haast denken dat we alleen nog maar met Blackboard bezig zijn. Ook op andere afdelingen waar ik binnenloop is Blackboard vaak het onderwerp van gesprek. Wat erg leuk is om te zien, is dat het project na enkele maanden van plannen maken, overleggen en antwoorden zoeken op allerlei vragen nu concrete resultaten beginnen op te leveren. Hier en daar worden allerlei ‘eieren uitgebroed’.

We hebben nu Blackboard op de UT. Weliswaar nog in pilot versie en voor een kleine groep beschikbaar, maar de nieuwe ELO is er.

Vorige week is een start gemaakt met de pilots, waarbij de docenten van alle 5 faculteiten die aan de pilots deelnemen een introductie workshop Blackboard hebben ontvangen en aan de slag zijn gegaan met het inrichten van hun Blackboard site.

Verder is er een advies opgesteld over het overzetten van materialen van TeleTOP naar Blackboard, dat aan de klankbordgroep is voorgelegd voor input vanuit faculteiten en andere geledingen binnen de UT.

Daarnaast wordt gewerkt aan inrichting van Blackboard voor de UT, de vorm die de ondersteuning voor gebruikers straks moet gaan krijgen, etcetera.

Tijd dus, voor communicatie naar de UT gemeenschap, via het UT nieuws en onze Blackboard informatiesite.

Beetje bij beetje begint het grootste ei dat moet worden gelegd, de live-gang van Blackboard met ingang van het nieuwe collegejaar, steeds meer vorm te krijgen. Op dat moment (september 2009) zullen alle vakken van het eerste kwartiel Blackboard als ELO gebruiken in plaats van ons oude, vertrouwde TeleTOP.

Nog een hoop werk te verzetten dus, het projectteam broedt nog even door!

0

Blackboard op de UT: laatste nieuws

We beginnen in het Blackboard project de druk te voelen. Het nieuwe collegejaar komt eraan, en dan moeten de vakomgevingen en ondersteuning daarvoor klaar staan! Er gebeurt dus nu een hoop in het Blackboard project. Even wat losse flitsen:

– De eerste pilots met vakken en studenten gaan van start! Er zijn nu 8 pilotvakken aangemeld, maximaal is er plek voor 10 vakken. We zorgen daarbij voor een goede spreiding over de UT (n.b. aanmelden voor pilots is niet meer mogelijk).
– Op 15 januari is de eerste workshop voor docenten die aan de pilots meedoen, er is er nog workshop gepland op 21 januari. Naast het voorbereiden van deze workshops wordt gewerkt aan andere ondersteuningsmaterialen voor studenten en docenten: handleidingen, quick reference card, en helpdeskondersteuning worden in de lucht gezet.
– Voor pilots heb je uiteraard een server nodig. Het goede nieuws: Deze Blackboard (test)server draait, is getest, en er zijn geen onoverkomelijke problemen gevonden!
– Er zijn interviews gepland met de Open Universiteit om van daar de tips en trucs voor het overzetten van gegevens van andere leeromgevingen naar Blackboard mee te nemen.
– Tijdens de onderwijsmiddag van de faculteit Management en Bestuur op 9 februari is iemand van het projectteam aanwezig om een introductiepresentatie Blackboard te geven.

0

Migratie van TeleTOP naar Blackboard

Een van de taken van de projectgroep Implementatie Blackboard is ervoor te zorgen dat bestaande materialen in TeleTOP zo goed als mogelijk worden omgezet naar Blackboard (migratie). Naast migratie zijn er binnen het Blackboard Implementatieproject werkpakketten voor techniek (inrichten server, hardware, standaarden), didaktiek en communicatie (docent, professionalisering, ondersteuning, inrichting en functionaliteit, pilots, en communicatie).

We vinden de migratie van het ene, naar het andere systeem belangrijk. Als je makkelijk over kunt stappen van het ene naar het andere systeem zal de overstap prettiger verlopen. Zo hopen we (eventuele) frustratie van toekomstige gebruikers te voorkomen. Immers, als je als docent je oude vakmaterialen makkelijk terug kunt vinden, je kunt werken in een mooi ‘opgeschoonde’omgeving, en last-but-not-least, je geen materialen kwijtraakt (!), is de overstap al een stuk comfortabeler geworden. Daar werken we dus aan.

In een ideaal geval Lees verder